Manifesteren is hot. Je hoort en ziet het overal om je heen, maar wat is de betekenis van manifesteren nu precies?

In deze blog:

In de van Dale staat bij “manifesteren”?

1) openbaren, bekendmaken
2) een betoging houden
3)zich manifesteren zijn aanwezigheid laten blijken

Wat is de spirituele betekenis van manifesteren?

Ook in de spiritualiteit heeft dit woord dezelfde betekenis. Het gaat hier om je innerlijke wensen en gedachten helder te krijgen.

Mijn betekenis van manifesteren:

Manifesteren is het proces waarbij je je gedachten en emoties gebruikt om iets in je leven te laten gebeuren, je hartenwens in vervulling te laten gaan.

Het is een spel tussen bewust en onbewust.

Je manifesteert namelijk de hele dag door, zonder dat je het vaak doorhebt. We hebben gedachtes en voelen emoties, die manifestaties tot gevolg hebben. Je trekt het namelijk zelf aan met je dagelijkse stroom aan gedachten en emoties.

Uhh… hoe dan?

Als jij wil gaan manifesteren dan is het eerst nodig om te denken in termen van energie en trilling. In deze blog neem ik je mee op reis naar de wereld van de kwantum-fysica en maak je kennis met de natuurwetten. Manifesteren is namelijk geen hocuspocus maar pure wetenschap.

Alles is energie en alles trilt op een bepaalde frequentie. Ook jij bent energie en trilt dus ook op een specifieke frequentie. Op elk moment wordt jouw frequentie bepaalt door wat je denkt en voelt. Alle dingen die jij zou willen hebben, alle situaties die jij zou willen aantrekken hebben ook een bepaalde frequentie.

Jij hebt dus de kracht en het vermogen om via jouw gedachten en gevoelens (energie) jouw frequentie te veranderen en deze af te stemmen op de frequentie van dat wat jij wenst te ontvangen (materie). Jij bent de krachtigste zendmast van het universum!  Het veld volgt simpelweg de energie die jij uitzendt!

Voor mij heeft manifesteren daarom ook alles met bewustwording te maken.

Bewust worden wat je ècht wil.
Bewust worden wat je doet  (terwijl je het diep van binnen misschien anders wil)
90% van onze gedachten zijn onbewust, slecht 10 % bewust.

Als je iets succesvol wil manifesteren in je leven dan is het belangrijk om je onbewuste “drivers” helder te krijgen. Wil je deze helemaal helder krijgen, zodat jij je droomleven kan manifesteren? Klik dan hier om meer te lezen over de online cursus bezield manifesteren.

Het universum resoneert alleen maar op het hier en nu, in dit moment
Dat wat jij onbewust of bewust denkt en voelt, daar trek je iets (materie) of een situatie mee aan.

5 stappen om succesvol te manifesteren

  1. Allereerst is het belangrijk om helder te krijgen wat je wil. Wat je ècht wil.
    Dit stel je dan helemaal voor, in beeld, geluid geuren en kleuren. Zo gedetailleerd mogelijk.
  2. En dan een essentiële vervolg stap: wat voel je daarbij als je het helemaal gevisualiseerd hebt? Hoe voelt het als jij je droomwens hebt gerealiseerd? Wat doe je dan? Wat straal je dan uit?
  3. Verwoord dit positief en herhaal het, zo vaak als je kan. Zorg dat je het tijdens het herhalen helemaal gelooft. Als dat niet zo is maak de stap dan kleiner.
  4. Is er nog een innerlijke driver (criticus) die er anders over denkt? Luister ernaar. Dit is een beschermingsmechanisme vaak ontstaan in je kinderjaren. Er zit een angst en of pijn onder. Hier is vaak een belemmerende overtuiging door ontstaan, die nu je manifestatie in de weg kan zitten. Heel de pijn, zodat je de overtuiging kan transformeren naar één die dienend is.
  5. Laat al je verwachtingen los in overgave en vertrouwen.
    Vertrouw erop dat het op het juiste moment zich ontvouwt.